Tin tức - sự kiện

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và xây dựng 20

Ngày 24 tháng 07 năm 2014 tại Chi nhánh Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20, địa chỉ 61E La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và...

Other Articles

Lĩnh Vực Hoạt Động

Công Trình

Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc

LICOGI20 Thi công xây lắp Tuyến số 3 - Thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung (QG-HN 02) - Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc

Other Articles

Cơ Cấu Tổ Chức

aec

sdddddddddd

Other Articles

Văn Bản Pháp Luật

ffffff

ádsdsd

Other Articles