Chiều ngày 22/4/2014, tại trụ sở Tổng công ty LICOGI, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh thay mặt Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty:
-  Quyết định số 358/QĐ-BXD, bổ nhiệm ông Vũ Tiến Giao, Kỹ sư Đô thị, Quyền Chủ tịch HĐTV – Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng, kể từ ngày 15/4/2014.
- Quyết định số 360/QĐ-BXD, bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Anh Tuấn, Kỹ sư Xây dựng – Thạc sĩ kỹ thuật, Trưởng Văn phòng đại diện Tổng công ty tại TPHCM giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng, kể từ 15/4/2014. 
Tham dự Lễ công bố Quyết định về phía Bộ Xây dựng còn có ông Hà Mạnh Hoạt – Vụ phó Vụ TCCB, ông Nguyễn Văn Tươi – hàm Vụ phó Vụ TCCB. Tổng công ty có các ông, bà Thành viên HĐTV, Kiểm soát viên, Chủ tịch Công đoàn, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng Ban chức năng.