- Quá trình phát triển :

            Trung tâm nghiên cứu kinh tế - kỹ thuật thi công cơ giới (sau này là Công ty Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20) được ra đời theo Quyết định số 194/BXD-TCCB ngày 29 tháng 1 năm 1980 của Bộ trưởng Bộ xây dựng và đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển.

            Năm 1992 đánh dấu một sự kiện quan trọng của Trung tâm đổi tên thành Xí nghiệp xử lý nền móng và thiết kế - xây lắp thuộc Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới theo Quyết định 154/BXD-TCLĐ ngày 06 tháng 4 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ xây dựng, có nhiệm vụ chủ yếu: Nhận thầu khảo sát thiết kế, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật; san lấp mặt bằng; gia cố nền móng; thi công xây lắp các công trình công nghiệp; dân dụng và công trình đô thị.

            Ngày 02 tháng 02 năm 1996, Bộ trưởng Bộ xây dựng đã ký quyết định số 01/BXD-TCLĐ đổi tên Xí nghiệp xử lý nền móng và thiết kế - xây lắp thành Công ty xây dựng số 20 và ngày 31 tháng 12 năm 2002, Bộ trưởng Bộ xây dựng đã ký quyết định số 1742/QĐ-BXD đổi tên Công ty xây dựng số 20 thành Công ty Kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 (LICOGI 20).

            Trải qua quá trình xây dựng, phát triển LICOGI 20 đã có nhiều bước tiến mạnh mẽ về mọi mặt đặc biệt là việc mở rộng ngành nghề kinh doanh, nâng cao chất lượng, tăng cường hợp tác, tiếp cận công nghệ tiên tiến. LICOGI 20 đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chứng nhận đã phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000, ISO 9001:2000. Những năm gần đây, LICOGI 20 đã không ngừng phát triển, mở rộng thêm nhiều ngành nghề mới, như:

            Hiện nay LICOGI 20 là một trong những doanh nghiệp có đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, nhiều kinh nghiệm, năng lực máy móc thiết bị hiện đại với tổng số 14 máy thi công cọc khoan nhồi (6 máy khoan HITACHI KH15-3; 01 máy khoan SUMITOMO SD 307; 02 máy SUMITOMO SD507; 01 máy khoan SUMITOMO SD 510; 02 máy khoan NIPPON SHAYO ED 5500; 01 máy khoan nhồi KOBELCO 7065; 01 máy khoan đá BAUER BG22). Ngoài những thiết bị trên, LICOGI 20 còn có các máy móc thiết bị khác như: 02 máy ép cừ larssen KGK 130; 02 máy đào tường KOBELCO 7055, 7065; 02 búa rung 120KW; 02 búa rung 90KW, búa rung 60KW... Đây là những tiền đề quan trọng để LICOGI 20 nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và năng lực cạnh tranh trên thị trường, dự kiến năm 2011 doanh thu của LICOGI 20 đạt khoảng 290 tỷ.

            Trên cơ sở lấy lĩnh vực thi công xử lý nền móng làm chủ đạo, đồng thời đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, nhanh chóng hiện đại hóa, làm chủ công nghệ mới, LICOGI 20 trở thành một trong những doanh nghiệp tầm cỡ, hàng đầu trong cả nước về thi công xây dựng công trình.

 


Các tin liên quan

Bộ Máy Tổ Chức 27-07-2015