Ngày23/4/2014, tại Công ty CP xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh, Công đoàn Tổng Công ty XD&PT hạ tầng LICOGI đã tổ chức khai mạc Hội thi An toàn Vệ sinh viên Tổng công ty năm 2014.

Hội thi AT - VSV giỏi năm nay có 07 đơn vị thuộc các ngành nghề sản xuất trong Tổng công ty tham dự như Công ty cổ phần LICOGI 12,Công ty cổ phần LICOGI 14,Công ty cổ phần LICOGI 17, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18,Công ty Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20,Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp và VLXD Đ.Anh và Công ty CP CKĐA-LICOGI..