Thực hiện đề án tái cấu trúc DN, đến nay, tất cả các TCty thuộc Bộ Xây dựng đã xây dựng đề án tái cơ cấu. Trong đó, có 9 TCty đã được phê duyệt đề án gồm: Sông Đà, LILAMA, LICOGI, CC1, VNCC, FICO, Viglacera, Bạch Đằng, Xây dựng Hà Nội ngoài ra TCty VICEM cũng đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hiện có 3 TCty đã hoàn thành việc thẩm định, lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành liên quan, chuẩn bị trình Bộ phê duyệt là IDICO, COMA và VIWASEEN; TCty HUD đang lấy ý kiến các Bộ liên quan.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng đang tích cực chỉ đạo, hỗ trợ các DN tiến hành thoái vốn tại các Cty con và Cty liên kết ngoài ngành.