Ngày 24 tháng 07 năm 2014 tại Chi nhánh Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20, địa chỉ 61E La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và...

Ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2014, tại khách...

Thực hiện đề án tái cấu trúc DN, đến nay, tất cả các TCty thuộc Bộ Xây dựng đã xây dựng đề án tái cơ cấu

Ngày23/4/2014, tại Công ty CP xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh, Công đoàn Tổng Công ty XD&PT hạ tầng LICOGI đã tổ chức khai mạc Hội thi An toàn Vệ sinh viên Tổng công ty năm 2014.

Chiều ngày 22/4/2014, tại trụ sở Tổng công ty LICOGI, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh thay mặt Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công...