LICOGI20 Thi công xây lắp Hạng mục Trụ sở Ban quản lý dự án Khu đụ thị mới Thịnh Liệt

LICOGI20 Thi công xây lắp nhà hội trường thuộc dự án: Xây dựng trụ sở Quận uỷ, HĐND, UBND quận Hoàng Mai

LICOGI20 Thi công hoàn thiện” thuộc dự án “Trụ sở, văn phòng làm việc CCBM – JR

LICOGI20 Thi công phần thân từ cốt ±0,000 trở lên và hoàn thiện công trình từ tầng hầm đến mái” thuộc công trình Xây dựng Trụ sở Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn