LICOGI20 Thi công xây lắp Tuyến số 3 - Thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung (QG-HN 02) - Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc

LICOGI20 Thi công hạng mục đập tràn xả lũ nhà máy Thủy điện Bắc Hà

LICOGI20 Thi công kết cấu ụ khô thuộc Gói thầu số 10 – Nhà máy CNTT Dung Quất – xã Bình Đông – huyện Bình Sơn – tỉnh Quảng Ngãi